קהילת המנהלים של ישראלי Be Talent – הסכם ותקנון

הגדרות, מטרות וסמכויות

 • הגדרות:

"הקהילה": קהילת המנהלים של ישראל Be Talent

"החברים": חברי הקהילה כאמור בסעיף 2 לתקנון זה.

"דמי חבר": דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הקהילה וקבלת חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

 • מטרות

הקהילה מנוהלת כחברה פרטית. פועלת במסגרת סוכנות ייצוג מנהלים- קרן סדרינס. כל רווחי הקהילה מופנים לטובת פעילות הקהילה. הקהילה פועלת למען השגת המטרות המפורטות להלן
יצירה של סביבה עסקית יעילה ותומכת צמיחה במשק הישראלי.
שיפור האיכות והמצוינות בתחום הניהול והיזמות.  
יצירת מקום מפגש להיכרות, התייעצות, לטיפוח הידע ויצירת פתרונות משותפים.
שימוש במה לעוסקים בתחום הניהול והיזמות, לחשיפה אישית וארגונית.
וכל מטרה אחרת כפי שתוצג מדי פעם.

 • חברי הקהילה
  מאפייני החברים בקהילה:
  מנהלים בכירים המכהנים בתפקיד מפתח, חברי הנהלה, בדרג של סמנכ"ל ומנכ"ל
  הקריטריון הקובע להצטרפות כחבר בקהילה: ניסיון, בפועל, של לפחות קדנציה משמעותית אחת, בתפקיד מנכ"ל/ סמנכ"ל.
  חברים במעמד מיוחד – בכירים מקרב חברות המעניקות חסות לפורום, יועצים ומומחים.
  חברים המתקבלים באישור מיוחד.
  החברות בקהילה הינה אישית, לא קיימת בקהילה חברות מתחלפת.
 • דמי חבר:
 • החברות בקהילה למצטרפים בשנת 2022 הינה:
  • תשלום חודשי המתחדש מידי חודש: 248 ש"ח בתוספת מע"מ
 • החיוב החודשי מתבצע בכרטיס באשראי, ומתחדש מדי חודש
 • מה כוללת החברות בקהילה:
 • כנסים ואירועים: 4 אירועים/ כנסים בשנה המתקיימים אחת לרבעון.
  נטוורקינג:
  מפגשי נטוורקינג, אחת לחודש, במקום שיקבע על ידי מנהלי הקהילה.
  "בית מארח" – ארגונים והנהלות המארחות את חברי הקהילה – נטוורקינג ולמידה
 • מיתוג ושיווק עצמי: לכל חבר בקהילה תינתן האפשרות ל- :
  פרסום של 1-3 מאמרים בשנה. המאמרים יאושרו על ידי מנהלות  הקהילה ויפורסמו כחלק מהמגזין הדיגיטלי של הקהילה והן יועלו ברשתות החברתיות ו/ או בכל ערוץ דיגיטלי של הקהילה.
  הנחייה של סדנה/ הרצאה וחשיפה בפני קהילה של מנהלים ובתנאי שהתוכן במתאם לתכנים הרלוונטיים לקהילה.
  הנחייה והובלה של קבוצת עבודה/שולחנות עגולים
 • חיבורים עסקיים: חשיפה להזדמנויות עסקיות וחיבורים עסקיים הרלוונטיים לחברי הקהילה.
 • סדנאות/ וובינרים/ הרצאות בנושאים שונים בתחום ניהול, יזמות, חדשנות, שיווק ועוד, אשר יועברו בפלטפורמה דיגיטאלית שתבחר ע"י מנהלי הקהילה.
 • קבוצות סגורות בפייסבוק/ לינקדאין: 
  התייעצות שוטפת מול חברי הקבוצה ומנהלי הקהילה.
  מתן שאלות במשאל בקבוצה באופן שוטף וחופשי.
  שיח ישיר מול בכירים במשק וניהול קשר ישיר.
  פרסום בקבוצה בהתאם לנהלי הקבוצה ועוד.
  חבר בקהילה יוכל להצטרף למגוון פעילויות נוספות: העשרה, למידה, נטוורקינג, חיבורים עסקיים. הפעילויות כדוג': כנסים, אירועים, מפגשי נטוורקינג מצומצמים וייחודיים, הכשרות וימי עיון ועוד. הפעילות שתעניין חבר קהילה ואליה יבחר להצטרף תשולם בנפרד לדמי החבר החודשיים/ שנתיים. 
  הפסקת חברות:
  חבר יחדל להיות חבר בקהילה באחד מהמקרים הבאים
  היה ולא שילם את דמי החבר החודשיים/ השנתיים.
  היה והודיע בכתב, 30 יום מראש, על רצונו לחדול מלהיות חבר בקהילה. חבר קהילה ששילם על שנת חברות מראש ומבקש לבטל את החברות בקהילה יבוצע החזר יחסי עפ"י סך החודשים שנותרו לסיום שנת החברות.
  עם פטירתו
  עם הרשעתו במעשה פלילי שיש עמו קלון.
  במידה ופעל בניגוד למטרות הקהילה, פגע בפעילות הקהילה ועל פי החלטות מיוחדות.
 • שונות
  הקהילה לא תעביר את מכלול מאגר המידע שלה בנוגע לחבריה ופרטי הקשר שלהם המנוהל ושמור על פי חוק מאגרי מידע, לשום גורם חיצוני.
  דין התקנון כדין חוזה בין החברים לבין עצמם ובין החברים לבין כל גוף חיצוני.
  כל אחד מחברי הקהילה רשאי להוסיף ליד שמו, על נייר המכתבים ו/או כרטיס הביקור ו/או קורות חייו, את השתייכותו לקהילה בהתאם לסימן הרשום של הפורום ואף להוסיף את לוגו הפורום לרישום זה.
 • סודיות
  כל חבר בקהילה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") וזאת במהלך החברות בקהילה, לפניו ו/או לאחר מכן וזאת ללא אישור מצד חבר בקהילה או מנהלות הקהילה מראש ובכתב.

ההסכם נכתב בלשון זכר, אך ורק מטעמי הנוחות, אך פונה לשני המינים. מנהלות הקהילה מעודדות ופועלות למען שיוויון מגדרי ותשמחנה לפגוש נשים וגברים בקהילה.

ניוזלטר

הירשמו וקבלו את המגזין החודשי שלנו ועדכונים על מה שקורה בעולם הניהול

דילוג לתוכן