קהילת המנהלים של ישראלי Be Talent – תקנון

הגדרות, מטרות וסמכויות

 1. הגדרות:

"הקהילה": קהילת המנהלים של ישראל Be Talent

"החברים": חברי הקהילה כאמור בסעיף 2 לתקנון זה.

"דמי חבר": דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הקהילה וקבלת חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

 1. מטרות

הקהילה מנוהלת כחברה פרטית. פועלת במסגרת סוכנות ייצוג מנהלים- קרן סדרינס. כל רווחי הקהילה מופנים לטובת פעילות הקהילה. הקהילה פועלת למען השגת המטרות המפורטות להלן:

 1. יצירה של סביבה עסקית יעילה ותומכת צמיחה במשק הישראלי.
  1. שיפור האיכות והמצוינות בתחום הניהול והיזמות.  
  1. יצירת מקום מפגש להיכרות, התייעצות, לטיפוח הידע ויצירת פתרונות משותפים.
  1. שימוש במה לעוסקים בתחום הניהול והיזמות, לחשיפה אישית וארגונית.
  1. וכל מטרה אחרת כפי שתוצג מדי פעם.
 • חברי הקהילה
 • מאפייני החברים בקהילה:
 • מנהלים.ות בכירים.ות המכהנים.ות בתפקיד מפתח, חברי הנהלה, בדרג של סמנכ"ל.ית ומנכ"ל.ית.
 • הקריטריון הקובע להצטרפות כחבר.ה בקהילה: ניסיון, בפועל, של לפחות קדנציה משמעותית אחת בתפקיד מנכ"ל/ סמנכ"ל.
 • חברים במעמד מיוחד – בכירים מקרב חברות המעניקות חסות לפורום, יועצים ומומחים.
 • חברים המתקבלים באישור מיוחד.
 • החברות בקהילה הינה אישית, לא קיימת בקהילה חברות מתחלפת.
 • דמי חבר:
 • החברות בקהילה לשנת 2022 הינה ללא עלות.
 • דמי החברות בקהילה לשנת 2023 יפורסם בסוף 2022.
 • מה כוללת החברות בקהילה:
 • נטוורקינג: מפגשי נטוורקינג, אחת לחודש, במקום שיקבע על ידי מנהלי הקהילה.
  • מיתוג ושיווק עצמי: לכל חבר.ה בקהילה תינתן האפשרות ל- :
  • פרסום של 1-3 מאמרים בשנה. המאמרים יאושרו על ידי מנהלי.ות  הקהילה ויפורסמו כחלק מהמגזין הדיגיטלי של הקהילה והן יועלו ברשתות החברתיות ו/ או בכל ערוץ דיגיטלי של הקהילה.
  • הנחייה של סדנה/ הרצאה וחשיפה בפני קהילה של מנהלים.ות ובתנאי שהתוכן במתאם לתכנים הרלוונטיים לקהילה.
  • חיבורים עסקיים: חשיפה להזדמנויות עסקיות וחיבורים עסקיים הרלוונטיים לחברי הקהילה.
  • סדנאות/ וובינרים/ הרצאות, 1-2 כל חודש,  בנושאים שונים בתחום ניהול, יזמות, חדשנות, שיווק ועוד, אשר

               יועברו בפלטפורמה דיגיטילית שתבחר ע"י מנהלי הקהילה.

 • קבוצות סגורות בפייסבוק/ לינקדאין: 
  • התייעצות שוטפת מול חברי הקבוצה ומנהלי הקהילה.
  • מתן שאלות במשאל בקבוצה באופן שוטף וחופשי.
  • שיח ישיר מול בכירים במשק וניהול קשר ישיר.
  • פרסום בקבוצה בהתאם לנהלי הקבוצה ועוד.
  • חבר בקהילה יוכל להצטרף למגוון פעילויות נוספות: העשרה, למידה, נטוורקינג, חיבורים עסקיים.

               הפעילויות כדוג': כנסים, אירועים, מפגשי נטוורקינג מצומצמים וייחודיים, הכשרות וימי עיון ועוד.

 • הפעילויות יפורסמו לחברי.ות הקהילה אחת לרבעון. 
  • הפעילות שתעניין חבר.ה קהילה ואליה יבחר להצטרף תשולם בנפרד לדמי החבר החודשיים/ שנתיים. 
 • הפסקת חברות:

חבר יחדל להיות חבר בקהילה באחד מהמקרים הבאים:

 • היה ולא שילם.ה את דמי החבר החודשיים/ השנתיים.
  • היה והודיע.ה בכתב על רצונו.ה לחדול מלהיות חבר.ה בקהילה.
  • עם פטירתו.ה
  • עם הרשעתו.ה במעשה פלילי שיש עמו קלון.
  • במידה ופעל.ה בניגוד למטרות הקהילה, פגע.ה בפעילות הקהילה ועל פי החלטות מיוחדות.
 • שונות
 • הקהילה לא תעביר את מכלול מאגר המידע שלה בנוגע לחבריה ופרטי הקשר שלהם המנוהל ושמור על פי חוק מאגרי מידע, לשום גורם חיצוני.
  • דין התקנון כדין חוזה בין החברים לבין עצמם ובין החברים לבין כל גוף חיצוני.
  • כל אחד מחברי הקהילה רשאי להוסיף ליד שמו, על נייר המכתבים ו/או כרטיס הביקור ו/או קורות חייו, את השתייכותו לקהילה בהתאם לסימן הרשום של הפורום ואף להוסיף את לוגו הפורום לרישום זה.
 • סודיות
 • כל חבר.ה בקהילה מתחייב.ה לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") וזאת במהלך החברות בקהילה, לפניו ו/או לאחר מכן וזאת ללא אישור מצד חבר.ה בקהילה או מנהלי.ות הקהילה מראש ובכתב.

ניוזלטר

הירשמו וקבלו את המגזין החודשי שלנו ועדכונים על מה שקורה בעולם הניהול

דילוג לתוכן